AKTUALNOŚCI

Synergia potencjałów, czyli metropolia biznesu

28 września 2018

41 miast i gmin, ok. 2,3 mln mieszkańców, ok. 240 tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To pierwsza metropolia w Polsce. Powstała w centrum woj. śląskiego.  

 

Obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to ponad 2,5 tys. km2, gdzie obok tradycyjnego przemysłu rozwijają się nowoczesne technologie związane m.in. z branżą automotive, IT czy medycyną. To potencjał tkwiący w różnorodności i wspólnej aktywności opartej na integracji, inspiracji i koordynacji, wspieraniu rozwoju kluczowych branż. A wszystko po to, by poprawić jakość i komfort życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną miast i gmin GZM.  

Metropolia chce brać aktywny udział w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy. Widzi także potencjał we współpracy na linii biznes-nauka-samorząd i wspólnych działaniach z instytucjami otoczenia biznesu oraz uczelniami wyższymi. Właśnie taką wspólną aktywnością chce zwiększać szanse na zainteresowania inwestorów ofertą miast i gmin Metropolii.     

- Metropolia ma być wsparciem, uzupełnieniem i zapewnić lepsze skoordynowanie zadań realizowanych przez gminy, ale nie zastępuje, ani nie dubluje zadań i kompetencji, które są przypisane poszczególnym szczeblom samorządowym. Z naszej strony istotnym jest wspieranie takich wydarzeń, jak np. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które stanowią doskonałą platformę współpracy i wymiany doświadczeń przez biznes i jego otoczenie. To bardzo ważne dla przedsiębiorców – z jednej strony mogą nawiązywać nowe kontakty, szukać inspiracji oraz być na bieżąco ze zmianami i nowymi trendami, warunkującymi prowadzenie przez nich działalności gospodarczej. Samorząd i władze państwowe powinny natomiast wsłuchiwać się w ten głos, by móc stwarzać jak najlepsze warunki dla dynamizacji procesów gospodarczych – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM . 

To małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią o sile i o dynamice rozwoju miast, obszarów metropolitalnych, regionów, ponieważ najczęściej są to biznesy rodzinne i rodzime. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii działa ponad 240 tys. przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To oznacza, że niemal co dziewiąty mieszkaniec GZM prowadzi działalność gospodarczą. To olbrzymi potencjał i klucz do tworzenia silnej marki – nie tylko w kontekście wizerunkowym, ale również gospodarczym. 

Już dziś, mimo niecałego roku funkcjonowania, Metropolia może pochwalić się statusem partnera do rozwoju tak perspektywicznej branży jaką jest branża pojazdów autonomicznych. Potężnym impulsem dla rozwoju sektora MŚP w Metropolii GZM będzie podpisane we wrześniu porozumienie, tworzące platformę współpracy do rozwoju technologii bezzałogowych statków powietrznych. 

- Partnerstwo w tym programie daje nam realne możliwości wsparcia rozwoju hubu dronowego w Metropolii, a właśnie na tym mogą skorzystać również firmy z sektora MŚP, które będą świadczyć usługi potrzebne do wdrażania i testowania tej technologii – podkreśla Karolczak.
        
Co więcej – samo powstanie Metropolii stało się dobrym sygnałem dla gospodarki współdzielenia. Do tej pory bowiem podmiotom z kluczowych dla metropolii branż brakowało zintegrowanej koordynacji, zapewniającej pełne powodzenie realizowanych przez nich projektów i niwelujących bariery rozwojowe. Metropolia jest po to, żeby pomagać te trudności przezwyciężać.  

 
Bądź na bieżąco
Pobierz naszą aplikację mobilną i bądź na bieżąco