Strefa eksperta

Nie masz czasu iść do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby wyjaśnić swoje wątpliwości dotyczące prowadzenia firmy? Chciałbyś zatrudnić pracowników niepełnosprawnych i dzięki temu obniżyć koszty zatrudnienia? A czy słyszałeś, że wartościowego pracownika można znaleźć za murami więzienia?

W Strefie eksperta proponujemy warsztaty i konsultacje, podczas których specjaliści z instytucji szczególnie istotnych dla funkcjonowania firm zaprezentują tematy często pojawiające się w kontakcie z przedsiębiorcami, zmiany w przepisach, opowiedzą o korzystnych formach zatrudniania pracowników.

Partner Strefy eksperta: Infonet Projekt

17 października (środa)


godz. 9.00-17.00

Urząd Statystyczny


Prezentacja oferty informacyjno-edukacyjnej Urzędu Statystycznego i możliwość przeglądania baz danych statystycznych. Podczas konsultacji będzie można poznać rolę statystyki publicznej w społeczeństwie w momencie przypadającego w roku bieżącym jubileuszu 100-lecia utworzenia GUS, a także, przed zbliżającym się Szczytem Klimatycznym w Katowicach, poznać tematykę ochrony środowiska od strony badań statystycznych realizowanych przez specjalistyczny Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska.

 

Fundacja Firm Rodzinnych

 

18 października (czwartek)

 

godz. 10.00-11.30

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Programy i zadania PFRON służące aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz osób prowadzących działalność gospodarczą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
Po przedstawieniu prezentacji odbędą się indywidualne warsztaty w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń oraz refundacji składek emerytalno-rentowych dla zainteresowanych osób. 

godz. 11.30-13.00

Służba Więzienna


Stwórz miejsce pracy w więzieniu. To się opłaca!

Pod takim hasłem przedstawiciele Służby Więziennej będą zachęcać pracodawców do współpracy przy zatrudnianiu skazanych. Jakie korzyści wynikają  z zatrudnienia więźnia, jaki rodzaj pracy może wykonywać skazany za więziennym murem i  ile kosztuje utrzymanie takiego pracownika, to pytania, jakie najczęściej  pojawiają się w rozmowach z potencjalnymi kontrahentami. Pracodawcy są często zaskoczeni, jakie z tytułu zatrudnienia więźniów przysługują im ulgi, że organizujemy szkolenia zawodowe w kierunkach pożądanych przez kontrahentów i mamy gotowe, już przygotowane pomieszczenia na terenach śląskich więzień, gdzie można zorganizować miejsce pracy dla osadzonego. W Strefie Eksperta będzie można zapytać o szczegóły ekspertów Służby Więziennej, którzy specjalizują się w zatrudnianiu skazanych, mają doświadczenie we współpracy z kontrahentami oraz dysponują na terenie zakładów karnych gotowymi pomieszczeniami.

godz. 13.00-16.00

Izba Administracji Skarbowej


godz. 13.00
Kontrola przemieszczania wyrobów wrażliwych w oparciu o ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Nowe regulacje prawne – eksperci merytoryczni ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego

godz. 13.30
Nabycie środków transportu z UE do działalności gospodarczej podatnika – eksperci merytoryczni z Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu 

godz. 14.00
Nowe technologie chroniące uczciwych przedsiębiorców, w tym ulga za złe długi – eksperci merytoryczni z Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

godz. 14.30
Split payment (podzielona płatność VAT) od strony praktycznej – ekspert merytoryczny z I Urzędu Skarbowego w Katowicach

godz. 15.00
Efekty kontroli prowadzonych przez Służbę Celno-Skarbową w transgranicznym przemieszczaniu odpadów – ekspert merytoryczny Izba Administracji Skarbowej w Katowicach 

godz. 15.30
JPK – wybrane zagadnienia – ekspert merytoryczny z II Urzędu Skarbowego w Katowicach.


19 października (piątek)godz. 10.00-11.30

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


„Konstytucja Biznesu” 

1.Podstawa prawna – pakiet ustaw wprowadzających „Konstytucję Biznesu”
2.Konstytucja Biznesu – jako nowe prawo gospodarcze dla przedsiębiorców
3.Ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzone przez Konstytucję Biznesu
działalność nierejestrowana/nieewidencjonowana
nowa ulga dla przedsiębiorców tzw. „ ulga na start”
zmiany w zakresie zawieszania działalności gospodarczej
zmiany w zakresie wznawiania działalności gospodarczej
korzystanie z pełnomocników
4.Powołanie Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorstw
5.Nowy portal internetowy dla przedsiębiorców www.biznes.gov.plgodz. 11.30-13.00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Doradca Energetyczny – „W czym mogę pomóc?”

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”: założenia Projektu, grupy odbiorców z naciskiem na przedsiębiorstwa, możliwości wsparcia doradczego,
finansowanie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw,
Program „Czyste Powietrze” omówienie zasad przyznawania dofinansowania na termomodernizację domów jednorodzinnych (wykorzystywanych również pod działalność gospodarczą) czyli przedsiębiorca jako osoba fizyczna.


godz. 13.00-14.30

Instytut Badań Edukacyjnych


Zarządzanie kwalifikacjami jako element polityki rozwoju regionu
Prowadzenie: Aleksandra Wojciechowska, Iwona Caputa
 
Bądź na bieżąco
Pobierz naszą aplikację mobilną i bądź na bieżąco