Parę słów o kongresie

GOAL OF THE CONGRESS, VENUE,TIME

THE MOST IMPORTANT MEETING OF SME COMPANIES IN EUROPE!
8TH EUROPEAN CONGRESS OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES WILL TAKE PLACE ON 17TH TO 19TH OF OCTOBER 2018 IN INTERNATIONAL CONGRESS CENTER IN KATOWICE.

Small and medium sized enterprises are the most important sector for Polish economy, that’s why we made them a main topic of European Congress of Small and Medium Sized Enterprises. The most important people in our country, representatives of science, politics, economy and foreign delegates of the Congress will speak about the possibilities and challenges which faces entrepreneurs.

The European Congress of Small and Medium Sized Enterprises have it’s place in the European events dedicated to economy. During the three days of Congress we planned several dozen discussion sessions and workshops and meetings, in which will take a part national and international experts.

The last seven editions of the Congress gathered many representatives of business, science, politics and from the economic sphere. They were discussing about the chances and barriers blocking the development of micro, small and medium entrepreneurship.
– We filled the empty space in Europe. We are proving that, the reflection about the issues of SME’s is very important for Poland and Europe. In Poland we have 1,7 mln acting companies in which 3800 are big companies. The range of the problems: organizing them and represent their standpoints in talks with government including self-government are the biggest challenges and tasks which stand in front of the Congress – said Tadeusz Donocik, President of Chamber of Commerce and Industry in Katowice, Chairman of the Program Council of the Congress.

Udział w kongresie jest BEZPŁATNY! Zarejestruj się!
 

PARTICIPANTS

Representatives of small and medium sized enterprises, self-government, NGO’s, universities and R&D institutes, parliamentarian, government authorities and other institutions.

 • Entrepreneurs,
 • Business experts
 • parliamentarian,
 • representatives of public administration and self-governments,
 • politicians
 • managers
 • middle and high level management
 • representatives of science,
 • students
 • Startups,
 • People planning to start a business
 • International guests,
 • Polish companies looking for foreign business opportunities

ORGANIZATOR

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od ponad 27 lat promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój – także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą.

Doświadczenie, kompetencje, wiedza i kreatywność pracowników Izby to podstawa profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nią usług, które pozwalają sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających przedsiębiorców. Potwierdzeniem tego jest m.in. Certyfikat Jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz współpracy międzynarodowej, przyznany Izbie ponownie w roku 2009. Warto też podkreślić fakt, że w roku 2007 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach otrzymała prestiżową Polską Honorową Nagrodę Jakości, a w 2010 roku jako pierwsza izba gospodarcza w historii otrzymała Polską Nagrodę Jakości w kategorii Organizacja samorządu gospodarczego, w postępowaniu konkursowym.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach m.in.: organizuje fora gospodarcze, konferencje, seminaria tematyczne z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, wydaje świadectwa pochodzenia, legalizuje dokumenty eksportowe, doradza w zakresie pozyskiwania dotacji oraz prawidłowej realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych, przygotowuje na zlecenie firm dokumentację kredytową, studia wykonalności inwestycji oraz analizy i projekcje finansowe, świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla MŚP oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, świadczy usługi w zakresie współpracy międzynarodowej i kojarzenia firm, organizuje szkolenia otwarte i zamknięte, pomaga w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym, pomaga uzyskać podpis elektroniczny, promuje firmy organizując Śląską Nagrodę Jakości, Program „Stawiamy na Jakość” czy Laury Umiejętności i Kompetencji.
Izba jest jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim oraz w całym kraju, zrzesza blisko 450 firm ze Śląska i innych regionów Polski. Od ponad dwudziestu już lat Izba stanowi zaangażowaną w rozwój regionu i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a organami władzy państwowej i samorządowej. To wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko. Informacje o przystąpieniu do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach znajdują się tutaj.
 
BE UPDATED
Download our mobile application and stay up to date!