AKTUALNOŚCI

Katowice dobrym miejscem dla MŚP

13 sierpnia 2018

 

 

Najlepszy samorząd to taki, który rozumie, że miasta i przedsiębiorstwa potrzebują siebie nawzajem - miasta potrzebują kapitału intelektualnego i społecznego, a przedsiębiorstwa rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury. Miasto Katowice, dzięki odpowiedniemu zapleczu naukowo-badawczemu, korzystnemu położeniu oraz bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze, stanowi idealne miejsce do prowadzenia działalności, w tym również w branżach innowacyjnych i kreatywnych. Te atuty stanowią magnes nie tylko dla dużych inwestorów, ale zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią podstawę gospodarki. To dzięki nim Miasto rozwija się w sposób dynamiczny, zapewniając tym samym wyższą jakość życia oraz jeszcze lepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości.

Miasto Katowice oferuje wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP w postaci szeregu podejmowanych działań. W strukturze Urzędu Miasta w Wydziale Obsługi Inwestorów funkcjonuje Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który tworzy otoczenie przyjazne lokalnym przedsiębiorcom poprzez pełnienie funkcji opiekuna inwestora, organizowanie szkoleń i porad prawnych, wspieranie inicjatyw oddolnych, promowanie przedsiębiorczości oraz współpracę z instytucjami otoczenia biznesu.

W odpowiedzi na wzrost innowacyjnych przedsięwzięć Miasto Katowice pomagając odkrywać i rozwijać potencjał wśród wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością oraz innowacjami, tworzy przy ul. Teatralnej Miejski Inkubator Przedsiębiorczości. Będzie to kompleksowa infrastruktura składająca się ze strefy coworkingowej, strefy pracy indywidualnej, strefy business oraz strefy fab-lab. Inkubator będzie miejscem pracy, rozwoju i wymiany kontaktów wzbogaconym o wsparcie merytoryczne oraz organizowane w nim wydarzenia.

W ramach tworzenia ekosystemu przedsiębiorczości i innowacji powstał również Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości umożliwiający przedsiębiorcom nawiązywanie międzynarodowych kontaktów oraz ekspansję zagraniczną.

Podejmowane przez Miasto Katowice działania przyciągają inwestorów z sektora MŚP, którzy poprzez zakładanie i rozwój swoich przedsiębiorstw wpływają na dynamiczny wzrost gospodarczy miasta.

Serwis informacyjny MŚPBądź na bieżąco
Bądź na bieżąco
Pobierz naszą aplikację mobilną i bądź na bieżąco